h

Gevaarlijke situaties bij wegopbrekingen in de stad

29 augustus 2014

Gevaarlijke situaties bij wegopbrekingen in de stad

De Zwolse SP constateert regelmatig dat wegopbrekingen door onderhoud aan wegen en fietspaden leiden tot zeer gevaarlijke situaties. Wegomleidingen zijn duidelijk bewegwijzerd voor automobilisten, maar fietsers en voetgangers worden of regelmatig in een fuik geleid of moeten hun weg zelf zoeken over de rijweg of het trottoir. De SP vraagt het Zwolse stadsbestuur om actie te ondernemen om dergelijke situaties te voorkomen.

Gevaarlijke situaties voor voetgangers en fietsers komen in de stad geregeld voor bij wegomleidingen. De SP zag in het voorjaar dat bij de spoorwergovergang bij Herfte zelfs het prikkeldraad doorgeknipt, omdat de omleiding slecht, maar ook te laat, aangeven stond. Voorbijgangers kropen onder het hek door en staken zo de onbewaakte overgang over, wat levensgevaarlijke situaties opleverde.

In een vergelijkbaar geval zorgden werkzaamheden aan de Oldeneelallee/Deventerweg in augustus voor gevaarlijke situaties voor voetgangers en fietsers die in de richting van het winkelcentrum gingen.

In de maanden augustus en september vindt er weer onderhoud plaats aan een groot aantal wegen en fietspaden in de stad Zwolle Er wordt dan ook gewaarschuwd voor verkeershinder.

De SP wil garanties dat de bewegwijzering ditmaal duidelijk is, zodat de veiligheid van de weggebruikers gegarandeerd is.

SP-raadslid Marij Feddema: “Het college zo snel mogelijk maatregelen neemt om deze onveilige situaties in het vervolg te voorkomen. Het kan niet zo zijn dat we automobilisten netjes omleiden, maar fietsers en voetgangers aan hun lot overlaten. Ze zijn al relatief kwetsbaar in het verkeer. Bovendien is dit fietsstad Zwolle onwaardig."

U bent hier