h

Snel actie tegen massaontslag Carinova

29 augustus 2014

Snel actie tegen massaontslag Carinova

De SP in Zwolle wil dat het stadsbestuur snel in actie komt om zoveel mogelijk Zwolse banen van zorgaanbieder Carinova te redden. Daarnaast moet de zorg voor de cliënten van Carinova gegarandeerd worden. Ook wil de SP weten in hoeverre de tarieven van de gemeente voor huishoudelijke zorg debet zijn aan het massaontslag.

Vandaag liet zorgaanbieder Carinova weten te stoppen met huishoudelijke hulp, waarmee duizend werknemers in de regio op straat staan. Ook Zwolle zal hierdoor worden getroffen. De SP vraagt het college zich maximaal in te spannen om de banen te behouden, aangezien Carinova heeft laten weten nog enige ruimte voor onderhandeling met individuele gemeenten te zien. Ook wil de SP weten in hoeverre de tariefstelling van de gemeente Zwolle een aanleiding vormt voor het massaontslag.

Daarnaast moet alles gedaan worden om te zorgen dat cliënten geen hulp gaan missen, en zoveel mogelijk hun eigen hulp kunnen behouden. De SP stelt dat de gemeente verantwoordelijk is voor continuïteit van de zorg en voor goede kwaliteit.

SP-raadslid Sandra Drost: “Dit is een enorm drama voor de werknemers van Carinova en de cliënten die hun vaste zorg dreigen te verliezen. Dit is een nieuw dieptepunt in de kaalslag die de bezuinigingen op thuiszorg veroorzaken. Wij moeten in Zwolle proberen te redden wat er te redden valt. Het stadsbestuur moet het maximale doen om banen te behouden en zorg te garanderen. Hulpbehoevende cliënten moeten niet de dupe worden van het kabinetsbeleid.”

In 2013 diende de Zwolse SP een voorstel in om preventieve ontslagen in de thuiszorg te voorkomen en Zwolle uit te roepen tot een “ontslaggolfvrije gemeente”. Helaas kreeg dit geen meerderheid in de Zwolse gemeenteraad.

U bent hier