h

Actie om sluiting dierenweide Aa-landen te voorkomen

23 september 2014

Actie om sluiting dierenweide Aa-landen te voorkomen

De Zwolse SP is geschrokken van berichtgeving in De Stentor dat de dierenweide in de Zwolse wijk Aa-landen de deuren dreigt te moeten sluiten door een gebrek aan vrijwilligers. De partij heeft hier schriftelijke vragen over gesteld aan het college van B&W.

De SP wil van het college weten of zij op de hoogte is van de dreigende sluiting. Daarnaast wil de SP dat het college een actieve rol inneemt om te kijken of andere organisaties in de stad een rol kunnen spelen in het ondersteunen van de weide. Daarnaast moet de gemeente kijken in hoeverre geholpen kan worden om barriers voor het werven van vrijwilligers kunnen worden weggenomen. SP raadslid Brammert Geerling:'De wijkvereniging geeft aan dat pogingen onderwijsinstellingen te betrekken zijn stukgelopen op regelgeving. De SP wil dat het college bemiddelt om belemmeringen weg te nemen en bijvoorbeeld Zwolse groenopleidingen te betrekken bij de weide. Als wij het als gemeente gemakkelijker kunnen maken om vrijwilligers te werven moeten we daar het maximale voor doen. Dat is goed voor de weide, maar ook voor het onderwijs.'

De SP vind de dierenweide van grote waarde voor de Aa-landen en vind een actievere rol van de gemeente hier op zijn plaats. De partij hoopt van harte dat de recente media aandacht zal leiden tot meer vrijwilligers, maar wil ook dan dat er meer samenwerkingsverbanden worden opgezet zodat de toekomst van de dierenweide is veiliggesteld.

U bent hier