h

SP: Betalingsgedrag gemeente schandelijk

2 september 2014

SP: Betalingsgedrag gemeente schandelijk

De SP heeft in de gemeenteraad felle kritiek geuit op het lakse betalingsgedrag van de gemeente. Uit landelijke overzichten van betalingssnelheid scoort Zwolle slecht: een 321ste plaats. De SP vindt dit onacceptabel. Met name kleine ondernemers raken hierdoor in de problemen.

Tijdens een door de SP aangevraagd debat stelde de partij dat hoewel de wet stelt dat gemeenten 100% van hun rekeningen binnen 30 dagen moeten betalen, dit Zwolle slechts in 67% van de gevallen lukt. Dat cijfer is ook al jaren redelijk constant, wat dus betekent dat de gemeente al jaren ondermaats presteert. De SP eist beterschap van het college, en heeft enkele maatregelen voorgesteld om dit te verspoedigen. Daarnaast heeft de SP afgedwongen dat voortaan het percentage tijdig betaalde rekeningen in de jaarstukken wordt opgenomen, zodat iedereen kan opzoeken of de gemeente zich fatsoenlijk aan zijn verplichtingen houdt.

SP-fractievoorzitter Frank Futselaar: "Ondermers komen door het trage betalngsregime in financiele problemen en verliezen hun vertrouwen in de overheid. Dat geldt vooral voor kleinere ondernemers, die weinig reserves hebben. Het is schandelijk dat wij landelijk zo slecht scoren en wij eisen een fors verbetering in het betalingsgedrag van de gemeente."

Tijdens het debat beloofde de wethouder beterschap. De SP zal hem daaraan houden.

U bent hier