h

Overwinning: vaste contracten voor Wezo-medewerkers

27 oktober 2014

Overwinning: vaste contracten voor Wezo-medewerkers

Vandaag heeft het college van Zwolle besloten toch de 80 Zwolse werknemers van de Wezo met een tijdelijk contract een vast contract te gunnen. Tot vandaag zouden deze mensen na 1 januari op straat komen te staan. Voor de SP is dit de vervulling van een langgekoesterde wens.

Al sinds het besluit in 2013 -waar de SP tegen was- om geen vast contracten meer bij de sociale werkvoorziening te bieden verzetten wij ons tegen deze oneerlijke regeling. Op deze manier zouden immers goede banen verdwijnen waar mensen terecht trots op zijn. Verschillende malen vroeg de SP afgelopen jaren om een oplossing, maar kreeg steeds nul op het rekest van de collegepartijen PvdA, VVD, D66 en Christenunie. Uiteindelijk kon wel een SP-voorstel worden aangenomen om ten minste op zoek te gaan van ander werk, maar daar lijkt niets mee gedan.

De afgelopen weken kwam de zaak in een stroomversnelling: na diverse perspublicaties over problemen tussen de Wezo-directie en het stadsbestuur besloot de SP  een spoeddebat aan te vragen. Ook roerden de werknemers van de Wezo zich: er waren vele werknemers op de publieke tribune en er werd ingesproken. Enkele uren voor het debat had het college echter toch besloten om de tijdelijke contracten in vaste contracten om te zetten. Ondanks het onverwachte besluit op een zeer ongebruikelijk moment -vlak voor een spoeddebat over het zelfde onderwerp- houdt het college vol dat spoeddebat en druk vanuit de Wezo geen invloed hebben gehad op het besluit....

Voor de SP is het belangrijkste dat de werknemers van de Wezo hun baan kunnen behouden: daar hebben we jaren voor gepleit en dat is nu gelukt. We zijn er daarmee nog niet, want over de toekomst van de Wezo zal nog menig debat komen. Maar vooralsnog kunnen de werknemers van de Wezo gefeliciteerd worden met hun overwinning.

U bent hier