h

SP: nieuw belastingstelsel voor Zwolle

12 november 2014

SP: nieuw belastingstelsel voor Zwolle

Bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad zal de SP voorstellen om de gemeentelijke lasten op een andere manier te innen. De SP wil de lasten voor huurders, zowel particulier als bij bedrijven, verlagen. Hiermee worden met name lage inkomens en ondernemers in het MKB geholpen.

Voor de SP is het feit dat er de komende jaren nog fors bezuinigd moet worden een aanleiding om ook te kijken hoe de lastenverdeling in de stad eerlijker kan. Een mogelijkheid hiervoor is om de afvalstoffenheffing te verlagen of zelfs af te schaffen, en dit te bekostigen met een verhoging van de OZB. Hiermee ontstaat lastenverlichting voor huurders of eigenaren van goedkope koopwoningen. Een dergelijk systeem wordt op dit moment in Nijmegen doorgevoerd.

Verder wil de SP bij de OZB voor bedrijven de gebruikersheffing afschaffen en dit bekostigen met een verhoging van de eigenaarsheffing. Dit betekent dat de lasten voor hurende bedrijven, waarbij het met name om het MKB gaat, omlaag gaan ten koste van pandeigenaren. Hiermee ontstaat ook een extra prikkel voor eigenaren van lege panden om huurders te vinden, omdat zij meer kosten kwijt zijn voor leegstaande panden.

SP-fractievoorzitter Frank Futselaar: ‘Door de crisis en de bezuinigingen, zoals de verhuurdersheffing, zijn lage inkomens en kleine ondernemers zwaar getroffen. Wij willen de komende jaren helpen hun inkomenspositie te verbeteren. Dat is niet alleen goed voor hen, maar ook voor de economie van onze stad. Betere koopkracht en ruimte voor het MKB betekent meer banen voor Zwolle. En bovenal maakt het onze stad eerlijker.’

De SP wil dat deze voorstellen voor de Perspectiefnota in 2015 onderzocht worden. Als de raad hiermee niet akkoord gaat, zal de partij dan zelf met uitgewerkte voorstellen komen.

U bent hier