h

Oproep SP: in Zwolle dit jaar geen huurverhoging

20 januari 2015

Oproep SP: in Zwolle dit jaar geen huurverhoging

De Zwolse SP vraagt in een open brief aan de drie Zwolse woningbouwcorporaties om komend jaar geen huurverhoging door te voeren in de stad. Aanleiding is dat de afgelopen jaren meerdere forse huurverhogingen zijn doorgevoerd en dat blijkt dat lage inkomens steeds meer in de knel komen met hun woonlasten.

SP-raadslid Brammert Geerling doet in zijn open brief een klemmend beroep op de woningbouwcorporaties SWZ, Delta Wonen en Openbaar Belang om dit jaar geen huurverhoging door te voeren. In 2013 stegen de huren tussen de 4 en de 6.5% bij de verschillende corporaties, terwijl de inflatie in dat jaar beperkt bleef tot 2.5%, Ook in 2014 was de huurverhoging eveneens tussen de 4% en de 6.5% terwijl de inflatie dit jaar slechts 2.5% bedroeg. Dat betekent een grote reële huurverhoging voor de Zwolse huurders, waarvan een deel al grote moeite heeft om rond te komen.

Geerling: “Voor veel Zwollenaren is het leven de afgelopen jaren een stuk onzekerder geworden: ze zijn hun baan kwijtgeraakt of dreigen die te verliezen, zij zitten in onzekere tijdelijke contacten en flexconstructies, of hebben als zzp’er of kleine ondernemer te maken met onzekere inkomsten. Tegelijkertijd daalt de koopkracht en nemen lasten hand over hand toe. In die tijd moeten woningbouwcorporaties als maatschappelijke organisaties hun verantwoordelijkheid nemen. Na jaren van exorbitante huurverhogingen moet er nu een pas op de plaats gemaakt worden. Daarvoor doe ik een dringend beroep op de corporaties.”

U bent hier