h

SP Zwolle: werk in plaats van verplichte tegenprestatie

11 januari 2015

SP Zwolle: werk in plaats van verplichte tegenprestatie

De Zwolse SP wil een positieve verandering zien in de wijze waarop de gemeente Zwolle uitkeringsgerechtigden benadert. De SP fractie ziet in toenemende mate een beleid dat gericht is op het verlenen van een verplichte tegenprestatie. Terwijl uitkeringsgerechtigden juist actief door de gemeente geholpen zouden moeten worden bij het vinden van werk.

Begin dit jaar is de participatiewet in werking getreden. Daarin is onder andere de verplichte tegenprestatie verwoord die gemeenten op kunnen leggen aan bijstandsgerechtigden. Ook de gemeente Zwolle past dit toe. In de Stentor heeft wethouder Vedelaar onlangs nog aangegeven dat een tegenprestatie niet vrijblijvend is. Bij weigering zou in voorkomende gevallen zelfs gekort kunnen worden op de uitkering. Recent heeft de gemeente de folder ‘Van Bijstand naar Participatiewet’ verspreid, waarin dit aspect ook aan bod komt.

In november hebben SP, Groen Links en Swollwacht in een motie het college van B&W opgeroepen de  beschikbare budgetten volledig te benutten voor hulp bij re-integratie. En daarmee geen geld en menskracht in te zetten op de verplichte tegenprestatie. Deze motie behaalde in de gemeenteraad geen meerderheid.

SP gemeenteraadslid Bert Sluijer: “In een tijd van hoge werkloosheid legt dit college de nadruk op de  verplichte tegenprestatie en strafkortingen. Daarmee bestrijd je geen werkloosheid, maar straf je de werklozen. Terwijl de mensen die zijn aangewezen op een uitkering graag betaald werk zouden willen hebben. Daar moeten de inspanningen van de gemeente op gericht zijn. De gemeente bepleit een participatiesamenleving, maar zaait een angstcultuur. Dat moet veranderen en daarom hebben wij hier vragen over gesteld aan het college.”

U bent hier