h

College wil onverantwoorde bezuinigingen sociaal beleid en zorg

6 februari 2015

College wil onverantwoorde bezuinigingen sociaal beleid en zorg

De Zwolse SP heeft met ontzetting kennis genomen van de bezuinigingsvoornemens van het college zoals deze kenbaar worden gemaakt in de ‘veranderbrief’ die naar de raad is gestuurd. Waar de SP vindt dat het sociaal beleid en de zorg zoveel mogelijk moeten worden ontzien, is het voor de coalitie de belangrijkste bezuinigingsbron.

Van de totale bezuinigingsopgave van 11 miljoen wil het stadsbestuur van Christenunie, PvdA, D66 en VVD maar liefst 7 miljoen korten op het sociaal beleid. Onder andere de participatiemiddelen om mensen aan werk te helpen, de thuiszorg, de jeugdzorg en sociale werkvoorziening WEZO staan op het bezuinigingslijstje. Voor de SP zijn dit de verkeerde prioriteiten in een stad waar het aantal gezinnen in armoede toeneemt en de ongelijkheid groter wordt.

SP-fractievoorzitter Frank Futselaar: “De grootste bezuiniging komt weer terecht bij de mensen die het minste hebben: werklozen, zieken, mensen met een functiebeperking en kwetsbare jongeren. Andere bezuinigingsrichtingen blijven buiten schot. Ik begrijp werkelijk niet hoe Christenunie en PvdA nog van zichzelf kunnen stellen een sociaal gezicht te hebben. De VVD is de kleinste coalitiepartner, maar lijkt de grootste invloed op de keuzes van de coalitie te hebben. Dit college zet in op snoeihard rechts afbraakbeleid.”

U bent hier