h

SP: armoedegrens in Zwolle toch omhoog

8 mei 2015

SP: armoedegrens in Zwolle toch omhoog

De SP in Zwolle houdt vast aan de wens om de bovengrens voor bijzondere bijstand te verhogen naar 120% van het sociaal minimum. Die grens ligt nu op 110%. De partij neemt geen genoegen met het afwijzende advies van het college en zal maandag een debat hierover aanvragen.

Bijzonder bijstand is een regeling waarbij mensen met een zeer laag inkomen die met hoge onverwachte noodzakelijke uitgaven worden geconfronteerd, die ze niet op een andere manier kunnen bekostigen, een beroep kunnen doen op de gemeente. Deze kan dan eenmalig financiële steun geven.

Vorig jaar heeft de gemeenteraad in een motie het college opgeroepen te onderzoeken of een verhoging van de inkomensgrens haalbaar is en wat de financiële consequenties zijn. Op grond hiervan wijst het college een verhoging af. Het college wil slechts tot en met 2017 ontwikkelingen ‘monitoren’. Dat is de SP niet genoeg.

Volgens de SP groeit de armoede in Zwolle, en daarmee de sociale problematiek die daarmee gepaard gaat. Niet voor niets werd onlangs bij de informatieavond over veiligheid in Holtenbroek door bewoners expliciet een verband gelegd tussen (on)veiligheid en de groeiende armoede in de wijk. SP-raadslid Bert Sluier: ‘Wij worden in Zwolle steeds meer geconfronteerd met schrijnende armoede. Wij kunnen en moeten daar meer tegen doen. En dan vind ik, zoals het college wil, tot 2017 maar even kijken hoe het loopt veel te beperkt. De SP wil een ambitieus programma om de aanval op armoede in Zwolle in te zetten.’

U bent hier