h

Levendige discussie over Islamitische Staat

24 juni 2015

Levendige discussie over Islamitische Staat

Foto: Fons Osseweijer

De Zwolse afdeling van de SP is zeer tevreden over het openbare debat dat maandag 22 juni in het Dominicanenklooster in de stad werd georganiseerd. Ook Tweede Kamerlid Harry van Bommel sprak van een ‘geslaagde avond met veel discussie.’ Afdelingsvoorzitter Mathilde Grootjans had behalve de buitenlandwoordvoerder van de SP ook de Koerdische sprekers Younis Lutfula (oud-Statenlid SP) en Diyar Hatami (Koerdische Democratische Partij Iran) naar Zwolle gehaald.

Kamerlid Harry van Bommel leidde de bijeenkomst in aan de hand van twee thema’s: de opkomst van Islamitische Staat en de Nederlandse militaire deelname aan de bestrijding van IS. en. De uit Irak gevluchte Koerd Younis Lutfula, die sinds de jaren ’90 in Nederland woont, besteedde veel aandacht aan het vraagstuk van jihadgangers en terugkeerders. Hij deed dit aan de hand van een interview dat hij recent in Irak had gehouden met een gevangen genomen IS-strijder. Diyar Hatami ging vooral in op de situatie van Koerden in de regio en dan vooral in Irak en Syrië. Hij vroeg zich hardop af om de strijd tegen IS de Koerden dichter bij een onafhankelijk Koerdistan zouden brengen.

Foto: Fons Osseweijer

Volgens Van Bommel is de militaire bestrijding van IS zinloos als niet wordt gewerkt aan een politiek proces waarbij alle etnische en religieuze groepen in Irak worden betrokken. ‘De regering in Bagdad wordt nu gedomineerd door shiíten die soennieten uit de macht hebben verdreven na de val van Saddam. Van samenwerking tussen Bagdad en het autonome Koerdische deel in het noorden is nauwelijks sprake. De militaire aanpak vergroot de tegenstellingen in Irak en zal het doen uiteenvallen. Het conflict wordt daardoor bloediger en langduriger. De huidige aanpak is dus contraproductief’ aldus Van Bommel. Lutfula stond uitgebreid stil bij het vraagstuk van radicalisering. Hij is van mening dat radicale moslims in Nederland teveel ruimte krijgen om jongeren te beïnvloeden: ‘In Irak maken ze het verwijt dat Europa de radicale moslims teveel vrijheid geven. Er wordt misbruik gemaakt van die vrijheid. Ook maken ze het verwijt dat Europa de jihadgangers de technologie biedt om via social media hun ideologie verder te verspreiden. Dat is ook heel gevaarlijk.’ Lutfula en Van Bommel waren het eens dat er in Nederland veel meer moet worden gedaan om radicalisering tegen te gaan. ‘Dit probleem gaat ons allemaal aan; ook jullie hier in Zwolle’ zo meenden beiden. Diyar Hatami had in zijn kielzog enkele andere leden van de Koerdische Democratische Partij meegenomen die na de inleidingen actief aan de discussie deelnamen. Eén van hen vroeg zich af waarom het Westen de Koerden elke keer aan hun lot overlieten. Van Bommel bestreed dit en stelde dat de Koerden juist sterker uit deze strijd tevoorschijn zouden komen.

Ook na de bijeenkomst bleek er veel stof tot napraten. De sprekers bleven dan ook geruime tijd in het Dominicanenklooster om op individuele vragen en opmerkingen in te gaan.

U bent hier