h

Mooi dat doelgroepzwemmen zwembad Windesheim betaalbaar blijft

24 juni 2015

Mooi dat doelgroepzwemmen zwembad Windesheim betaalbaar blijft

Na een motie van de SP heeft het college in de aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst met Hogeschool Windesheim de betaalbaarheid van het doelgroepzwemmen veilig gesteld. Dat blijkt uit een informatienota op de agenda van de gemeenteraad van 29 juni.

In juni 2014 ontvingen de SP en de gemeenteraad berichten dat de tarieven voor het begeleid zwemmen voor 55-plussers o.a. in het satellietbad van Windesheim sterk waren verhoogt. Dit was tegen de afspraken die Windesheim met de gemeente heeft gemaakt. Naar aanleiding van mondelinge vragen van de SP-fractie heeft het college Windesheim hier op aangesproken en zijn de tarieven verlaagd en in lijn gebracht met zwembad De Vrolijkheid. Raadslid Brammert Geerling:” Doelgroepzwemmen gaat over zaken als seniorenzwemmen, maar ook kinderen met een beperking en mensen met reuma of hartklachten waar zwemwater een therapeutische werking voor heeft. Dit is een voorziening die bereikbaar moet zijn voor iedereen, ook voor mensen met een smalle beurs.”

Bij de begrotingsbehandeling 2015 heeft de gemeenteraad een motie van de SP aangenomen om de betaalbaarheid van het doelgroepzwemmen ook in de toekomst te waarborgen. Met de aangepaste overeenkomst is dit gebeurd. De exploitatie en beheer van het zwembad gaat over op een aparte stichting, maar Windesheim blijft verantwoordelijk voor de betaalbaarheid.

U bent hier