h

SP Zwolle: hoofdpijn van topgraaiers Isala

19 augustus 2015

SP Zwolle: hoofdpijn van topgraaiers Isala

De Zwolse afdeling van de SP is zeer verbolgen over het feit dat de Raad van Bestuur van het Isala ziekenhuis opnieuw bovenaan de lijst met grootverdieners in de publieke sector in Zwolle staat. De SP zal zaterdag in het centrum staan om Zwollenaren te helpen die ook hoofdpijn krijgen van graaiende bestuurders.

Uit het jaarverslag van Isala blijkt dat –zoals eerder bericht door de nieuwssite zwollenu.nl- een lid van de Raad van Bestuur in 2014 €290.448,- verdiende. Dit is ver boven het maximum dat de Wet Normering Topinkomens (WNT) stelt. Sinds 1 januari mogen salarissen in de publieke sector niet hoger zijn dan 100% (voorheen 130%) van een ministersalaris. Dat betekent voor 2015 €178.000.  Isala zit hier zover overheen door maximaal gebruik te maken van bestaande overgangsregelingen.

In 2013 voerde de Zwolse SP een eigen onderzoek naar Zwolse topsalarissen in de publieke sector onder de naam “Blauwvingers aan de top”. Ook hierbij bleek de Isala de grootste topverdieners te hebben met een vergelijkbare beloning als nu. Er is dus in de praktijk weinig veranderd. Een aantal praktische voorstellen om vanuit de gemeente topvergoedingen in de publieke sector tegen te gaan werd door een meerderheid van de gemeenteraad afgewezen.

Om te protesteren tegen de graaicultuur in de publieke sector, specifiek de zorg, zal de SP op zaterdag  22 augustus vanaf 13.00 uur in de Diezerstraat paracetamol uitdelen, voor de Zwollenaren die –net als de SP- hoofdpijn krijgen van het gegraai van bestuurders in de publieke sector.

SP-fractievoorzitter Frank Futselaar: ’Ziekenhuizen zouden zich bezig moeten houden met zieke mensen, niet met zieke topsalarissen. In de zorg wordt op alles bezuinigd, behalve aan de top. Daarmee verliezen dit soort publieke instellingen al het draagvlak in de samenleving en laten zij zien niet op een verantwoorde manier met belastinggeld te kunnen omgaan. De graaigrens is overschreden en wij laten dat niet zomaar voorbij gaan.’

U bent hier