h

' In statistieken kun je niet wonen'

8 september 2015

' In statistieken kun je niet wonen'

De gemeenteraad debatteerde maandagavond op initiatief van de SP om over de nieuwe prestatieafspraken die de gemeente met de woningbouwcorporaties en huurdersverenigingen opstelt voor de periode 2016-2019. De SP vindt dat de Zwolse woningnood nu eindelijk eens voortvarend moet worden aangepakt.

Raadslid Brammert Geerling presenteerde 8 punten die de SP in de nieuwe afspraken vastgelegd wil hebben. Bovenaan staat voor de SP het terugdringen van de woningnood. De officiƫle wachttijd voor een huurwoning is ruim 4,5 jaar. Volgens de SP is dit gedeeltelijk een papieren werkelijkheid, veel woningzoekenden wachten immers in de praktijk al veel langer op een woning. Gemeente en corporaties moeten alles op alles zetten om zoveel mogelijk sociale huurwoningen te bouwen en ernaar streven de wachtlijsten te halveren. Ook wil de SP een urgentieregeling voor echt acute gevallen.

Daarnaast hamert de SP op betaalbaarheid van huren, die mede door de verhuurdersheffing, zwaar onder druk staat. De partij dringt aan op huurmatiging en wil dat er op zijn minst serrieus wordt gesproken over de mogelijkheid de huren een jaar niet te verhogen.

Verder vraagt de SP aandacht voor goed onderhoud van woningen, woonruimte voor grote gezinnen en het zo min mogelijk slopen en verkopen van woningen. Als er toch een woning gesloopt of verkocht wordt geld de regel ' een woning eraf, een extra woning erbij'.

In het debat leverde de SP aanvullend nog enkele suggesties om de woningzoeker te verbeteren, zoals vaker kunnen reageren en vermelding van de verwachte energielasten van een woning.

Als laatste brak woordvoerder Geerling een lans voor huurdersmacht. Huurders moeten wat de SP betreft vaker direct geraadpleegd worden over belangrijke beslissingen. Deze laatste suggestie gaat de wethouder bespreken met corporaties en huurdersverenigingen.

U bent hier