h

SP en GroenLinks: meer zekerheid voor Wezo en mensen met arbeidsbeperking.

18 september 2015

SP en GroenLinks: meer zekerheid voor Wezo en mensen met arbeidsbeperking.

De Zwolse fracties van de SP en GroenLinks willen meer zekerheid voor de Wezo en mensen met een arbeidsbeperking. Sinds de participatiewet begin januari van kracht is geworden, kunnen er geen nieuwe mensen meer instromen bij de sociale werkvoorziening (Wezo). Deze mensen met een arbeidsbeperking zijn aangewezen op werkplekken bij reguliere werkgevers en de overheid. Dit wordt de inclusieve arbeidsmarkt genoemd.

Het college van B&W wil die inclusieve arbeidsmarkt en de garantiebanen die daarvoor bij het bedrijfsleven en overheid moeten worden gerealiseerd, bereiken door het opzetten van een netwerkorganisatie. Andere opties dan de netwerkorganisatie zijn niet daadwerkelijk onderzocht.

Raadsleden Michiel van Harten (GL) en Bert Sluijer (SP) haken hier direct op in: “De inclusieve arbeidsmarkt is omgeven door veel onzekerheden en wensdenken vanuit de overheid. We moeten niet vergeten dat de inclusieve arbeidsmarkt niet alleen uit een ideaalbeeld wordt gerealiseerd. Het is ook keihard bezuinigingsbeleid van dit VVD/PvdA kabinet. We moeten daarom zekerheden inbouwen voor de mensen met een arbeidsbeperking en de Wezo.”

Maar tot op heden zijn in de 14 gemeenten van de regio Zwolle toch al 411 garantiebanen gerealiseerd? “Dit cijfer geeft een compleet vertekend beeld. In de eerste plaats is het een inschatting want harde cijfers kan men nog steeds niet geven. Bovendien worden in dit getal ook alle mensen meegerekend die vanaf januari 2013 nieuw gedetacheerd zijn vanuit de huidige sociale werkvoorziening bij reguliere werkgevers. Daarmee gebruikt men de successen van de bestaande sociale werkvoorziening in een poging aan te tonen dat de nog te ontwikkelen inclusieve arbeidsmarkt een succes zal worden. Dat is de wereld op zijn kop.”

Beide partijen dienen aanstaande maandag daarom gezamenlijk drie moties in:
Één die waarborgt dat Zwolle voldoende kwalitatief goede beschutte werkplekken realiseert voor de mensen met de zwaarste vorm van arbeidsbeperking. Een ander die het college van B&W opdraagt onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een eigen werkbedrijf te realiseren in Zwolle. En een laatste motie die de garantie vraagt dat er in dit stadium geen onomkeerbare ingrepen worden gedaan waardoor de beschikbare kennis, expertise en (fysieke) mogelijkheden bij Wezo worden aangetast.

U bent hier