h

SP: inzetten voor behoud de Ambelt

9 september 2015

SP: inzetten voor behoud de Ambelt

De Zwolse fractie van de SP wil dat het college zich inzet voor behoud van de Ambelt als aanbieder van speciaal onderwijs in Zwolle. Vandaag is bekend geworden dat de Ambelt van plan is per augustus 2017 de deuren te sluiten.

De aangekondigde sluiting van de Ambelt is in het kader van het ‘passend onderwijs’, waarbij steeds meer kinderen met bepaalde problemen in het regulier onderwijs terechtkomen. Hierdoor neemt het aantal leerlingen op de Ambelt al enige tijd af.

De SP is van mening dat de Ambelt voor Zwolle behouden moet blijven. De overgang van het passend onderwijs is in volle gang en gaat nog lang niet altijd soepel, zoals onlangs bleek uit een rapport van de kinderombudsman. De SP vindt het dan ook buitengewoon onverstandig om nu al te besluiten de Ambelt op te heffen. Ook dreigt hier belangrijke onderwijsinfrastructuur voor Zwolle verloren te gaan.

SP-fractievoorzitter Frank Futselaar: ‘De Ambelt is een succesvolle school: ouders en kinderen zijn enthousiast. Het bestuur lijkt nu een vlucht naar voren te maken door maar gelijk tot opheffing over te gaan. Ik vind dat heel onverstandig, omdat we nog niet weten of de operatie om zoveel kinderen in het regulier onderwijs onder te brengen wel gaat werken. Wij lopen nu een serieus risico dat kinderen tussen wal en schip raken. Dan krijgen ze niet het onderwijs dat ze nodig hebben of komen ze thuis te zitten. Dat is onaanvaardbaar.’

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het Zwolse college, onder andere om te vragen zich te verzetten tegen de voorgenomen sluiting. Daarnaast roept de partij ouders en leerkrachten op hun verhaal te melden via ffutselaar@sp.nl.

U bent hier