h

Vragen over miljoenentekort Stadkamer

16 september 2015

Vragen over miljoenentekort Stadkamer

De fractie van de SP wil aanvullende informatie van het Zwolse college over de extra kosten die moeten worden gemaakt bij de verhuizing van de Stadkamer naar de nieuwe locatie aan de Zeven Alleetjes. Nu de onverwachte kostenposten zich lijken op te stapelen vraagt de partij zich af of het stadsbestuur het project wel afdoende kan beheersen.

De SP-fractie was destijds voorstander van verhuizing naar de Zeven Alleetjes, onder andere omdat dit de financieel meest aantrekkelijke optie leek. Inmiddels zijn er meerdere, onverwachte extra kostenposten bijgekomen. Daar is in de eerste plaats het omvangrijke asbestprobleem: het opruimen van de asbest, de verbouwing, de gederfde huurinkomsten en de tijdelijke behuizing van de Stadkamer kosten bijna 3 miljoen extra. Maar zaken als tegenvallende aanbestedingen, extra inrichtingskosten voor de Stadkamer en extra interne sloopkosten in de Diezerstraat hebben niets met asbest te maken en zorgen in totaal ook voor een tekort van bijna 1,2 miljoen. Het is deze opeenstapeling van problemen die maakt dat de SP een debat wil over de wijze waarop dit project geleid wordt.

SP-fractievoorzitter Frank Futselaar: ‘Natuurlijk moet asbest worden opgeruimd en natuurlijk moet het stadhuis worden opgesteld voor de bibliotheek als dat nodig is. Maar er zijn op dit moment teveel tegenvallers om zonder meer extra geld vrij te geven. Dan nemen wij onze controletaak als gemeenteraad niet serieus Wij willen weten waarom er zoveel tegenvallers zijn. Is er te optimistisch begroot? Hebben de wethouders cultuur en vastgoed te weinig grip op het project? Hebben andere partijen ons van onjuiste informatie voorzien? Voordat wij hierover antwoorden hebben kunnen wij niet zomaar akkoord gaan met een extra 4 miljoen voor de Stadkamer.’

De SP-fractie zal vragen om een debat over de kwestie in de gemeenteraad.

U bent hier