h

Zwolle eerste jeugdloonvrije gemeente van Nederland

22 september 2015

Zwolle eerste jeugdloonvrije gemeente van Nederland

Foto: ROOD Zwolle

Young & United heeft samen met ROOD Zwolle opnieuw een succes bereikt. Young & United had een motie ingediend met ROOD Zwolle met daarin de vraag of de Zwolse gemeenteraad zich wou uitspreken over de strijd van Young & United. De motie werd gedragen door de partijen: SP, Swollwacht, D66, GroenLinks, en PvdA.

De motie luidde: “De raad spreekt haar steun uit voor de strijd van Young & United, roept de regering en Staten Generaal op zo spoedig mogelijk een einde te maken aan het jeugdloon vanaf 18 jaar en jongeren van 18 tot 23 recht te geven op het regulier wettelijk minimumloon en draagt het college op jongeren die werken voor de gemeente minimumloon i.p.v. jeugdloon te betalen en de financiële gevolgen hiervan te verwerken in de begroting 2016.”


Even voor de stemming sprak Simon Zandvliet de raad toe, waarbij het volgende zei: “Zelf ben ik een jonge werkende Zwollenaar onder de 23. Ook ik heb te maken met het minimum jeugdloon. In Nederland zijn er 400.000 werkende jongeren die net als mij opgezadeld worden met een kinderloontje. Het minimumloon ligt op € 8,97. Terwijl wij jongeren onder de 23 worden afgescheept met minder dan de helft daarvan. Dit betekend dat bij fulltime werk we 300 euro onder de armoedegrens leven. Dit is onacceptabel. Daarom vragen wij de gemeenteraad van Zwolle zich achter onze strijd te plaatsen.” Vervolgens is Young & United met een fakkeltocht vanaf het stadhuis vertrokken naar de Grote Markt van Zwolle, waar ze met een laserkanon de teksten projecteerden: “Je bent 18 jaar. Je mag stemmen, een hypotheek afsluiten en je moet een dure zorgverzekering betalen. En toch krijg je tot je 23e een kinderloon! Kom in actie! Zwolle zegt NEE tegen het jeugdloon! F*CK jeugdloon!

Young & United is een initiatief van de FNV. Zij hebben duizenden jongeren ondervraagt over wat zij vinden van hun werk omstandigheden en het loon. Daaruit voort kwam dat 88% van de jongeren een normaal loon willen en meer zekerheid willen in de vorm van een vast contract. Als gevolg hiervan heeft Young & United veel actie gevoerd in Nederland en op diverse plekken groepen gemaakt. Zo hebben zij met een petitie 130.000 handtekeningen verzameld en zo Den Haag onder druk kunnen zetten om hopelijk het minimum jeugdloon vanaf 10 oktober van de kaart te vegen en jongeren het recht te geven op het normale loon wat zij volgens de beweging verdienen.

Foto: ROOD Zwolle

De Zwolse gemeenteraad stemde in met de motie, en zal het goede voorbeeld geven aan Den Haag door jongeren die voor hun werken geen jeugdloon meer te betalen, maar het loon waar zij recht op hebben. Young & United spreekt van een groot succes. 10 oktober zal Den Haag een besluit nemen over de wens van Young & United om het minimum jeugdloon af te schaffen. Daarbij verzorgd de FNV een grote demonstratie in Amsterdam. Young & United Zwolle zal daar in grote getale aanwezig zijn. Zij vragen iedereen zich aan te melden via de website https://www.youngandunited.nl/10oktober/ om vervolgens met bussen vanuit Zwolle te vertrekken.

U bent hier