h

SP: grondig onderzoek naar tekorten Muzerie

13 oktober 2015

SP: grondig onderzoek naar tekorten Muzerie

De SP in de Zwolse gemeenteraad wil dat er diepgaand onderzoek wordt gedaan naar de financiële tekorten die zijn ontstaan bij de Muzerie. De partij heeft de afgelopen jaren verschillende signalen gehad dat de bedrijfsvoering niet op orde zou zijn en de huidige tekorten, die onder andere bestaan uit een belastingschuld en onjuist besteedde subsidie.

SP-woordvoerder Frank Futselaar: ‘Wij willen de onderste steen boven bij de Muzerie. Wie praat met oud-werknemers hoort de vreemdste verhalen over hoe het er daar aan toe ging. Laat een externe expert nu maar eens kijken naar de gang van zaken.’

De SP vindt dat de gemeente het onderzoek naar de Muzerie zou moeten bekostigen, omdat opvolger Stadkamer dit niet kan dragen. De overige kosten van het tekort zouden wat de SP betreft moeten kunnen worden betaald door het snijden in de bureaucratie van het beheer van het fonds voor cultuureducatie.

U bent hier