h

Zwolse oppositiepartijen komen met tegenbegroting

11 november 2015

Zwolse oppositiepartijen komen met tegenbegroting

De oppositiepartijen Swollwacht, GroenLinks en SP in de Zwolse gemeenteraad komen met een gezamenlijke tegenbegroting. De partijen komen in hun alternatief met een pakket aan bezuinigingen en nieuwe uitgaven die volgens hen beter bijdragen aan een sterker Zwolle dan het collegevoorstel.

Aan de bezuinigingskant stellen de drie partijen voor een aantal infrastructurele aanpassing niet of later te doen en de gemeente verder te laten besparen op handhaving door minder regelgeving, op externe inhuur en op inkoop. Daarnaast wordt een beperkte OZB-verhoging voorgesteld.

Deze ruimte wordt onder andere gebruikt om een aantal aangekondigde bezuinigingen te verzachten: zo worden de parkeertarieven in de binnenstad en huur voor sportaccommodaties de komende twee jaar maar voor de helft verhoogd. Ook het Stadsfestival behoudt subsidie. Daarnaast komt er een stimuleringsfonds voor groene initiatieven in de Zwolse wijken, krijgt de schulddienstverlening de komende jaren extra middelen om wachtlijsten te voorkomen en wordt een pilot begonnen voor een kindpakket voor Zwolse kinderen in armoede.

De grootste wijzigingen zitten in het sociaal domein. Structureel wordt de toetsnorm voor het armoedebeleid verhoogd naar 115% van het sociaal minimum en in brede zin krijgt het sociale domein er 3 miljoen bij, wat de aangekondigde bezuiniging van 8 miljoen aanmerkelijk verzacht.

De fractievoorzitters Patrick Rijke (GL), William Dogger (SW) en Frank Futselaar (SP) zijn tevreden over het gezamenlijke alternatief: ‘Wij hebben alle drie duidelijke punten waarin wij onszelf herkennen. Deze tegenbegroting maakt Zwolle sterker, socialer, groener en beter bestand tegen de toekomst. Wij dagen de coalitiepartijen uit mee te gaan in ons alternatief.’

Bij het begrotingsdebat komende vrijdag zullen SP, GroenLinks en Swollwacht alle drie hun eigen accenten benadrukken over dit alternatief. Zij staan echter ook gezamenlijk voor de keuzes die gemaakt worden in de tegenbegroting.

U bent hier