h

SP voert actie in de brinkhoek

20 december 2015

SP voert actie in de brinkhoek

Foto: Yvonne Schutte/SP

Vandaag (zaterdag) voerde de SP actie in de wijk Brinkhoek. De Brinkhoek blijkt uit SP-onderzoek de rijkste wijk van de stad te zijn. SP-ers deelden 'cadeaus' uit aan de bewoners. In elk pakje zit een standaard brief die bewoners naar de gemeenteraad kunnen sturen, waarin ze aangeven geen bezwaar hebben tegen iets meer OZB-belasting.

Onlangs constateerde de gemeenteraad dat in de wijzigingen in de gemeentelijke lasten die allerhoogste inkomens in de stad er iets op achteruit lijken te gaan ten opzcihte van de rest. Daarom hebben de coalitiepartijen (CU, PvdA, D66, VVD) geeist dat deze groep een speciale compensatieregeling krijgt. De SP betwijfelt of dit wel nodig is voor deze groepen en gebruikt middelen liever om armeode te bestrijden, met name om de 3000 kinderen die opgroeien in armoede te helpen. Hiervoor heeft de SP al voorstellen gedaan.

Foto: Yvonne Schutte/SP

Het meerdendeel van de bewoners reageerde positief op de actie, zelfs de mensen die er niet op zaten te wachten om meer belasting te betalen. Vrijwel zonder meer erkenden ze het probleem van groeiende armoede in de stad. SP-fractievoorzitter Frank Futselaar: 'Ik heb goede hoop dat verschillende bewoners naar de raad zullen schrijven om te laten weten dat zij geen compensatie voor hogere gemeentelijke lasten nodig hebben. Wij misgunnen de mensen hier hun weelde toaal niet, maar de groeiende economische verdeeldheid in de stad zou ons allemaal zorgen moeten baren.'

Zie ook het televisieverslag op RTV Oost (vanaf 5 minuten), het radio-interview en het verslag op weblog Zwolle.

Foto: Brammert Geering

U bent hier