h

Gele kaart voor Wethouder Brink over WOZ-informatie

12 januari 2016

Gele kaart voor Wethouder Brink over WOZ-informatie

De SP in de Zwolse gemeenteraad uitte gisteravond felle kritiek op wethouder Brink tijdens het debat over belastingkantoor GBLT. Volgens de partij heeft de wethouder de gemeenteraad veel te beperkt geïnformeerd over de omvang van de problemen met WOZ-taxatie bij GBLT in 2014 en 2015.

Aanleiding voor het debat waren een analyse en plan van aanpak voor verbeteringen bij GLBT, waarin onder andere de afhandeling van de WOZ-waarde als probleem werd genoemd. SP-fractievoorzitter Frank Futselaar vond zelf een brief en verscheidene rapporten van de landelijke Waarderingskamer (toezichthouder op gemeentelijke WOZ-waarderingen), waaruit een veel verontrustender beeld bleek dan de gemeente tot nu toe had aangegeven. Zo dreigde de Waarderingskamer onder andere geen OZB-heffingen in 2016 voor Zwolle toe te staan als de door haar geconstateerde problemen niet zouden worden opgelost. De gemeenteraad is niet door het college van deze brief op de hoogte gesteld.

Futselaar: ‘Ik vind het onaanvaardbaar dat het college deze belangwekkende informatie voor zich heeft gehouden. De raad is in het duister gehouden over de omvang van de problemen en als ik niet had doorgevraagd hadden we er nog steeds niets over geweten. Onze belangrijkste gemeentelijke belastingvoorziening stond nota bene op het spel.’

Tijdens het debat gaf wethouder Brink toe dat de informatie naar de raad had moeten gaan. Naar aanleiding van aanvullende informatie die de wethouder de raad nog zal sturen zal het debat over een aantal weken een vervolg krijgen. Wat de SP betreft is het nu een gele kaart voor de wethouder. Futselaar: ‘Dit was wat ons betreft: eens maar nooit meer. We zullen de informatievoorziening van dit college haarscherp in de gaten moeten houden, zoveel is wel gebleken.’

U bent hier