h

SP steunt Woonlastenfonds

24 februari 2016

SP steunt Woonlastenfonds

De gemeenteraad debatteerde maandag 22 februari over plannen voor een woonlastenfonds voor mensen die voor het invoeren van het passend toewijzen een te dure sociale huurwoning hebben gekregen.  Huurders die tussen 2012 en 2016 een te dure huurwoning hebben gekregen en een inkomen tot 110 procent van het sociale minimum hebben komen voor het fonds in aanmerking. De gemeente stelt 200.000 beschikbaar voor het plan.

In de periode 2012-2016 werd er weinig rekening gehouden met het inkomen in relatie tot de huur. Hierdoor zijn veel mensen in een woning terecht gekomen die zij niet of moeilijk kunnen betalen. Het woonlastenfonds is bedoelt om minima met de grootste problemen uit de betalingsproblemen te krijgen door verhuizing of huurverlaging.

De SP vraagt al geruime tijd aandacht voor de betaalbaarheid van huren. Grote groepen mensen hebben moeite de maandelijkse lasten op te brengen. Dit wordt verergerd door de forse huurverhogingen van de afgelopen jaren. De gemeente en de woningbouwcorporaties hebben afspraken gemaakt over het betaalbaar maken van huren. Een van de onderdelen daarvan is het woonlastenfonds. Corporaties gaan huren verlagen van woningen die na verhuizing goedkoper zouden worden. Voor bewoners van woningen die ook na verhuizing te duur zouden blijven bied de gemeente een tegemoetkoming in de verhuiskosten aan en helpen de corporaties door een ophoging van het aantal punten op de woningzoeker. Vooral over de huurverlagingen is de SP enthousiast. De corporaties kiezen hiermee voor hun huurders in plaats van hun eigen winsten. De SP sprak maandag haar steun uit voor het plan. Wel vroeg de SP er op te letten dat ook werkende mensen die bij de gemeente nu slecht in beeld zijn worden bereikt. Ook wil de SP dat woningtoewijzingen in de periode 2008-2012 onder het plan komen te vallen.

Het woonlastenfonds helpt alleen mensen met een inkomen tot 110 procent van het sociaal minimum. De groep huurders die voor hun inkomen een te hoge huur hebben is veel groter. Toch is de SP blij met het plan omdat het een concrete oplossing bied voor de mensen met de grootste problemen. Voor alle huurders blijft de SP aandringen op huurverhogingen van maximaal de inflatie. Voor 2016 wil de SP de huren niet verhogen als compensatie voor de enorme huurverhogingen de laatste 4 jaar. 

U bent hier