h

SP vraagt college rechten van TSN medewerkers te behouden

29 februari 2016

SP vraagt college rechten van TSN medewerkers te behouden

Het college van B&W heeft bekendgemaakt dat zij niet ingaat op het aanbod van Buurtzorg om de huishoudelijke hulp van TSN over te nemen. Daardoor is het voor de huidige TSN medewerkers onduidelijk waar zij dan wel zullen worden ondergebracht en tegen welke arbeidsvoorwaarden. De SP stelt daarom maandag 7 maart mondelinge vragen aan het college over dit onderwerp.

Er zijn aanbieders die eisen dat medewerkers een contract tekenen, waarin zij beloven niets over de organisatie naar buiten te brengen. Dit bleek uit de woorden van TSN medewerkers die de gemeenteraad op 15 februari vroegen juist wel in te gaan op het aanbod van Buurtzorg.

Sandra Drost, gemeenteraadslid namens de SP: ‘Met een organisatie die een zwijgplicht eist van haar medewerkers, zou de gemeente al helemaal geen zaken moeten willen doen. Maar ook moet ervoor gewaakt worden dat de thuiszorgmedewerkers niet alsnog de dupe worden van het faillissement van TSN en willen we het college oproepen te zorgen dat medewerkers kunnen blijven werken tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden en hun opgebouwde rechten en dienstjaren kunnen behouden’.

De SP wil van het college een garantie dat alle TSN medewerkers worden overgenomen. Ook vraagt de SP of thuiszorgmedewerkers die worden overgenomen hun huidige arbeidsvoorwaarden en dienstjaren behouden. Daarnaast vraagt Drost opheldering over de genoemde geheimhouding in contracten.

U bent hier