h

SP wil vervolggesprek rond pilot Zilveren Kruis Achmea

16 februari 2016

SP wil vervolggesprek rond pilot Zilveren Kruis Achmea

Zilveren Kruis Achmea is in Zwolle een omstreden pilot gestart waarbij per wijk één zorgaanbieder de wijkverpleging biedt. De SP heeft in de Tweede Kamer al twee maal geprobeerd de pilot te voorkomen. Maar staatssecretaris Van Rijn van de PvdA bleek ongevoelig en liet de pilot toch toe. Zo ging de pilot begin januari 2016 van start.

Onder andere zorginstellingen en huisartsen hebben direct na het begin van de pilot al bij de Zwolse politiek aan de bel getrokken. Waar vooraf voor gewaarschuwd werd, bleek al werkelijkheid. De goede samenwerking tussen zorgverleners is verstoord, de zorginfrastructuur wordt bedreigd en de keuzevrijheid van de inwoners in Zwolle wordt aangetast.

Samen met Groen Links en Swollwacht heeft de SP op 11 januari 2016 het college opgeroepen om in overleg met Van Rijn en Achmea deze pilot te laten stoppen. Helaas werd de motie niet aangenomen. Wel werd een andere motie aangenomen door de gemeenteraad, waarin werd opgeroepen om met Achmea een gesprek aan te gaan over de zorgen rond deze pilot. Die motie heeft de SP gesteund, als ‘second best’ of ‘beter iets dan niets’.

Dat gesprek heeft op 8 februari plaatsgevonden. Achmea kon haar visie uitleggen en de raadsleden konden kritische vragen stellen aan Achmea. Deze heeft toegezegd de zorgelijke geluiden mee te nemen. Maar Achmea gaf ook aan dat men de pilot niet zomaar zou stoppen, zelfs niet als de Zwolse gemeenteraad in meerderheid oproept om de pilot te beëindigen.  “Want de gemeenteraad gaat hier niet over.” Strikt genomen is dat juist. Maar het is een goedkoop en gevaarlijk gelegenheidsargument. Want formeel gaat de gemeente hier niet over,  het gaat ons wel degelijk aan! Want de pilot grijpt ook in op zorgverlening in Zwolle waar de gemeente wel over gaat. De pilot raakt meer dan alleen de bij Zilveren Kruis verzekerde mensen. Een sprekend voorbeeld van hoe machtig zorgverzekeraars in Nederland zijn. Terecht dat de SP in haar rapport ‘De Zorg Is Van Ons’ daar een einde aan wil maken.  

Achmea heeft nu in het openbaar haar zegje kunnen doen. Die gelegenheid moet ook aan  vakbonden en zorginstanties die niet als voorkeursaanbieder werden gekozen worden geboden. Maar ook huisartsen moeten publiekelijk hun zorg en ervaringen kunnen uiten.

Via een motie hebben SP, Swollwacht en GroenLinks daarom afgelopen maandagavond opgeroepen een rondetafelgesprek te organiseren tussen de gemeenteraad en de diverse betrokkenen in de stad die geraakt worden door deze pilot.

Gemeenteraadslid Bert Sluijer: "Helaas heeft ook deze motie het niet gehaald. SP, Groen Links, Swollwacht, PvdA en de fractie Cetin stemden wel voor deze motie. Kennelijk vinden de andere partijen het niet belangrijk dat de kritische geluiden over deze pilot een publiek podium krijgen. Wij vinden dat van het grootste belang. Zowel voor de Zwollenaren als de totale zorg in onze stad. En als de gemeenteraad het niet doet; doen we het gewoon zelf. De partijen die voor onze motie hebben gestemd, heb ik al gepolst om te bekijken hoe we samen een dergelijk rondetafelgesprek kunnen organiseren. Het laatste woord over deze pilot is dus zeker nog niet gezegd.”

U bent hier