h

Voor vrije sluitingstijden horeca

6 februari 2016

Voor vrije sluitingstijden horeca

De Zwolse SP heeft samen met VVD, D66, GroenLinks, PvdA en Swollwacht een initiatiefvoorstel ingediend om vrij sluitingstijden in Zwolle mogelijk te maken. Met het voorstel kunnen horeca-bedrijven onder voorwaarden openblijven tot 8.00 uur 's ochtend.

De SP wil graag een bruisend Zwolle, en vindt dat horeca daar een belangrijk onderdeel van is. Daarom hebben wij samen met de andere partijen de afgelopen maanden met bewonersorganisaties, politie en ondernemers, gesproken over de mogelijkheden voor ruimere sluitingstijden. In het huidige voorstel wordt vanaf 3.00 uur een 'venstertijd' ingesteld, wat betekent dat vanaf die tijd geen nieuwe klanten meer binnen mogen maar de al aanwezige klanten wel gewoon kunnen blijven. Horecabedrijven die hier gebruik van willen maken moeten wel aan een aantal eisen voldoen, zoals een gecertificeerde portier. Het gaat in eerste instatie om een pilot van een jaar.

SP-fractievoorzitter Frank Futselaar: 'Zwolle is een levendige stad, maar het kan altijd beter. Wij zijn er van overtuigd dat we een voorstel hebben gevonden dat recht doet aan zorgen van politie en binnenstadbewoners, en tegelijkertijd de extra vrijheid biedt waar klanten en ondernemers onder vragen. Bovendien komt er een einde aan onwenselijke bestaande gedoogsituaties.'

U bent hier