h

SP steunt voorstel vrijgeven sluitingstijden horeca

22 maart 2016

SP steunt voorstel vrijgeven sluitingstijden horeca

De SP in de Zwolse gemeenteraad was afgelopen maandag mede-indiener van een voorstel om de sluitingstijden in de horeca onder voorwaarden vrij te geven. De SP denkt dat dit bijdraagt aan een gezelligere binnenstad en een einde maakt aan onwenselijke gedoogsituaties.

In het voorstel worden venstertijden ingevoerd, waardoor klanten in de horeca tot in de ochtend door kunnen gaan, maar er dan geen nieuwe klanten meer binnen mogen komen. Ook wordt ingezet op portiers en andere maatregelen om eventuele overlast en verdere onveiligheid te voorkomen. Verschillende jongerenorganisaties kwamen in de gemeenteraad pleiten voor de verruiming van de sluitingstijden, met als argument dat Zwolle daarmee een aantrekkelijker stad voor studenten wordt.

Een belangrijk argument voor de SP is dat hiermee ook een gedoogsituatie ongedaan wordt gemaakt. De praktijk is nu dat een aantal horecagelegenheden nu al langer doorgaat dan de sluitingstijden, maar dat de autoriteiten dit gedogen. Dat is onwenselijk.

Binnenstadbewoners maken zich zorgen over een stijging van overlast. Die stijging moet serieus genomen worden. Daarom is het voor de SP van groot belang dat het gaat om een pilot van een jaar. Als hierna blijkt dat er sprake is van een substantiele stijging van de overlast, moet de verruiming ongedaan gemaakt worden.

U bent hier