h

Van Bommel overtuigt in Oekraine-debat

28 maart 2016

Van Bommel overtuigt in Oekraine-debat

Foto: Frank Futselaar

Tijdens het door de JOVD en CDJA georganiseerde debat over het associatieverdrag met Oekraine wist SP-kamerlid Harry van Bommel ondanks weinig SP-gezind publiek het merendeel van de aanwezigen op zijn hand te krijgen, aan het applaus te merken.

Van Bommel ging in het Vliegende Paard in debat met D66-kamerlid Kees Verhoeven, die zoch ook fel weerde, en later ook met de zaal. De oppositie van de SP tegen het verdrag komt voort uit het feit dat het slecht voor Nederland, slecht voor Oekraine en slecht voor Europa is. Tijdens debat kwam een breed scala aan onderwerpen langs: de corruptie in Oekraine en de overheersende positie van de olicharchen, de (on)wenselijkheid van een vrijhandelsakkoord met Oekraine, de verschillende paragrafen uit het verdrag over defensie en buitenlandse zaken in relatie tot de geopolitieke situatie en de vraag wat het kabinet gaat doen bij een 'nee'.

Een opmerkelijk bijdrage kwam aan het eind van het debat van een Oekrainse man uit Odessa die via een tolk liet weten dat de afgelopen jaren de lonen en pensioenen in Oekraine enorm zijn gekelderd,  wat volgens hem kwam door de bezuinigingen die de Oekrainse regering doorvoert om te kunnen voldoen aan de voorwaarden die de EU stelt in het associatieverdrag. 

U bent hier