h

Gemeente is amateuristisch en naïef geweest bij Stadkamer

15 april 2016

Gemeente is amateuristisch en naïef geweest bij Stadkamer

In het proces rond de verhuizing van de bibliotheek (Stadkamer) van de Diezerstraat naar de GGD-locatie aan de Zeven Alleetjes is de gemeente naïef en amateuristisch geweest. Dat constateert de SP-fractie aan de hand van het onderzoeksrapport van Lysias over de sturing en kostenoverschrijdingen van het project.

Onderzoeksbureau Lysias heeft op verzoek van de gemeenteraad onderzoek gedaan naar de gang van zaken rond het proces van verhuizing van de Stadkamer. Het onderzoeksrapport bevat op een aantal punten forse kritiek ten aanzien van de gemeente. Zo zijn risico’s, met name het financiële risico van vertraging, onvoldoende uitgewerkt door de gemeente in het project. Het contract met de GGD kende geen clausules om om te gaan met de asbestproblematiek, waardoor de gemeente nu in een onvoordelige onderhandelingssituatie zit. Bij de projectbeheersing is verder te weinig gebruik gemaakt van kritische blikken van externen. Ten slotte stelt Lysias dat de gemeenteraad uitvoeriger geïnformeerd had moeten worden.

De SP wil graag op korte termijn een debat over het rapport van Lysias. Ook wil de fractie inzage in een aantal vertrouwelijke collegememo’s over het project.
SP-fractievoorzitter Frank Futselaar: ‘Meerdere malen hebben wij in de raad gevraagd of wij niet uit waren gegaan van te optimistische ramingen. Steeds weer kwam het college met sussende woorden. De omvang van de asbestproblematiek was niet van te voren te voorzien, maar het rapport laat duidelijk zien dat op het gebied van risicomanagement Zwolle duidelijk tekort heeft geschoten. We zijn amateuristisch en naïef geweest en het college moet daar verantwoording over afleggen.’

U bent hier