h

SP wil duidelijkheid cijfers leegstand

26 april 2016

SP wil duidelijkheid cijfers leegstand

De gemeenteraadsfractie van de Zwolse SP wil duidelijkheid van het college van Burgemeester en Wethouders over de leegstandscijfers in de stad. De cijfers in de vandaag gelanceerde provinciale leegstandsmonitor wijken namelijk substantieel af van eerder door Zwolle gepubliceerde cijfers. De SP heeft schriftelijke vragen gesteld over deze kwestie.

 

In bijvoorbeeld het jaarverslag 2014 stelde Zwolle ongeveer 123.000 m2 leegstaand kantooroppervlakte te hebben, wat neer komt op ongeveer 16.2% van het totaal. De leegstandsmonitor van de provincie stelt echter dat de kantoorleegstand in Zwolle 248.010 m2 is, ofwel 30% van het totaal. Dat zou bijna een verdubbeling ten opzichte van 2014 betekenen.

Het lijkt de SP onwaarschijnlijk dat de kantoorleegstand in Zwolle in korte tijd dusdanig is toegenomen. Dat roept echter wel de vraag op waarom de cijfers van de provincie zo verschillen van de gemeentelijke cijfers. SP-fractievoorzitter Frank Futselaar: ‘Ik wil duidelijk over de juiste cijfers. Staat er in Zwolle nu 16% of 30% van de kantoren leeg? Hebben wij onze cijfers verkeerd gehad of de provincie? Dat is geen kleine kwestie, want hierop baseren we ons gemeentelijk beleid en vergelijken we onszelf met de rest van Nederland.’

Een ander opvallend element voor Zwolle is het groot aantal leegstaande onderwijslocaties. Volgens de Overijsselse leegstandmonitor staat 26% van het onderwijsoppervlakte in Zwolle leeg, en gaat het hierbij om 50 objecten. Hoewel de SP bekend is met een aantal leegstaande onderwijslocaties komt ook dit getal wel erg hoog over.

U bent hier