h

Zorgen over financiële positie jeugdhulp

3 april 2016

Zorgen over financiële positie jeugdhulp

De Transitie Autoriteit Jeugd, bewaker van de huidige veranderingen binnen de jeugdhulp, waarschuwde onlangs dat veel aanbieders van jeugdhulp onder grote organisatorische en financiële druk staan. De SP maakt zich zorgen dat deze problemen ook in de region Zwolle spelen. Daarom stelt de partij maandag mondelinge vragen in de gemeenteraad over de kwestie.

Het risico is, wanneer jeugdhulporganisaties langere tijd te weinig subsidiegeld krijgen, en daarnaast de geleverde hulp te laat door de gemeenten wordt vergoed, er organisaties om gaan vallen. Sandra Drost, gemeenteraadslid voor de SP in Zwolle, uit haar zorgen: ‘Er verandert een heleboel in het zorglandschap, en dus ook in de jeugdhulp. Om verantwoord deze veranderingen door te voeren, is geld nodig. We mogen niet het risico nemen dat de jeugd tussen de wal en het schip gaat vallen, en bij dit soort signalen moet meteen door de gemeente geanticipeerd worden.’

Daarom stelt de SP aanstaande maandag mondelinge vragen aan het college. De fractie wil weten van het college of zij deze signalen ook in de regio Zwolle krijgen van jeugdhulpaanbieders, en wat ze met dit signaal vanuit de Transitie Autoriteit gaan doen.

Staatssecretaris van Rijn heeft aangegeven dat instellingen die organisatorisch de zaken op orde hebben, hulp zouden moeten kunnen krijgen, de vraag is of het college van Zwolle ook bereid is om dit te doen, en hoe zij dit zullen gaan aanpakken. Drost: ‘Het gaat hier om kwetsbare kinderen. Het mag niet zo zijn dat zij door financiele problemen niet de hulp krijgen die ze nodig hebben.’

U bent hier