h

SP over jaarstukken Zwolle: prioriteit nu bij werkgelegenheid, armoede en zorg

10 mei 2016

SP over jaarstukken Zwolle: prioriteit nu bij werkgelegenheid, armoede en zorg

De SP-fractie in Zwolle vindt dat werkgelegenheid de eerste prioriteit moet zijn komende jaren. De verontrustende stijging in van het aantal bijstandsuitkeringen die blijkt uit de jaarstukken van de gemeente Zwolle –voor het vierde achtereenvolgende jaar- laat zien dat er een structureel probleem is.

De SP vindt de juichende toon die het college hanteert in haar perspectiefnota (de beleidsvoornemens voor komende jaren) misplaatst. Er wordt gesteld dat het perspectief voor Zwolle goed is, maar voor veel Zwollenaren is dit in het geheel niet het geval. Dit blijkt bijvoorbeeld aan het groeiend aantal bijstandsuitkeringen, maar ook uit de toenemende armoede in de stad waar de SP al verschillende malen aandacht voor heeft gevraagd. Voor de SP zou de eerste prioriteit moeten zijn om mensen uit de bijstand aan een baan te helpen.

De SP vindt het ook onverkoopbaar dat Zwolle de afgelopen jaren 4 miljoen heeft overgehouden aan het sociaal domein en de zorg. SP-fractievoorzitter Frank Futselaar: ‘Veel Zwollenaren hebben moeite met rondkomen en juist op het gebied van zorg moeten inleveren. Hoe is het dan mogelijk dat hier middelen op de plank blijven liggen?’. Tegelijkertijd steekt het dat het college opnieuw extra financiële middelen  voor de sociale wijkteams vraagt. Futselaar: ‘Ons was beloofd dat deze wijkteams met maatwerk zouden zorgen voor goedkopere zorg met behoud van kwaliteit. Maar er moet steeds geld bij. Al dat maatwerk lijkt een dure grap te worden.’

Curieus vindt de SP ook het voorstel om voor Odeon/De Spiegel een nieuwe forse investering van meer dan een miljoen te bekostigen, met als uitleg dat deze nodig is om een bezuiniging mogelijk te maken. Futselaar: ‘Extra subsidie om te kunnen bezuinigen, dat is toch een beetje de omgekeerde wereld. En tegelijkertijd moet het Stedelijk Museum drie ton bezuinigen en krijgt het te horen dat ze maar een gebouw moet sluiten. Het college lijkt met twee maten te meten als het gaat om de culturele instellingen.’

U bent hier