h

Steun de Straatdokter

28 juni 2016

Steun de Straatdokter

De Zwolse SP-fractie gaat maandag 4 juli in de gemeenteraad steun vragen voor de Straatdokter. De Straatdokter is een nieuw initiatief van huisarts Zoubin om mensen die de reguliere zorg mijden te helpen.

De heer Zoubin werd in toenemende mate persoonlijk om hulp gevraagd door dak- en thuislozen, uitgeprocedeerde asielzoekers, illegale vluchtelingen, buitenlandse werknemers en mensen die om wat voor reden dan ook niet (meer) verzekerd zijn. Omdat hij dit privé niet meer kon opvangen, is hij De Straatdokter begonnen. Daarbij heeft hij hulp gekregen van Joop van Ommen en de Vrienden van de Herberg. In de WRZV Hallen is inmiddels een eenvoudige behandelruimte ingericht. Er is een stichting in oprichting en tevens is een informatief gesprek geweest met wethouder Vedelaar.

Gemeenteraadslid Bert Sluijer: “Je ziet in toenemende mate een groep mensen die aan de randen van onze samenleving moet (over)leven. En hoe goed we in Zwolle onze zorg ook proberen te organiseren, zij mijden terecht of onterecht de reguliere zorgverleners. Het is echt ongewenst dat mensen met medische problemen zich niet melden bij de zorgverleners. Dat kan een gevaar opleveren voor henzelf, maar ook voor hun omgeving. Door hen tijdig te helpen, voorkom je bovendien dat problemen verergeren en later tot hogere kosten leiden.”

In een motie vraagt de SP het college van B&W om verder in gesprek te gaan met de initiatiefnemers van De Straatdokter. Om te bezien hoe de gemeente op gepaste afstand steun kan verlenen.

Bert Sluijer: “In Zwolle leven we op dit moment in één van de meest economisch sterkste regio’s van het land. Dan mogen we de zorg voor hen die aan de zijlijn zijn beland niet uit het oog verliezen. Joop van Ommen heeft de helpende hand al gereikt. Voor dit soort werk heeft hij eerder de Erepenning van Zwolle ontvangen. Van Ommen, de heer Zoubin en de mensen die bij hen hulp zoeken, verdienen onze steun.”

U bent hier