h

Buurten in Schelle

22 oktober 2016

Buurten in Schelle

Zaterdag ochtend was de SP in Schelle om met bewoners van de straten Marterveld, Rendierveld en Otterveld in gesprek te gaan over hun ondergrondse container. Vooral bewoners van Otterveld en Rendierveld moeten nu veel verder lopen dan gemiddeld om hun restafval kwijt te kunnen. Bewoners hebben de kwestie aangekaart bij de gemeenteraad en de wens neergelegd bijvoorbeeld een extra container te plaatsen.

Foto: SP

Reacties uit de buurt waren wisselend. Vooral oudere bewoners die het verst van de container afzitten hebben duidelijk behoefte aan een container dichterbij. Veel mensen ervaren zelf geen probleem om de huidige container te gebruiken al geeft een meerderheid wel aan een probleem te zien voor ouderen.  Ook gaf een enkeling aan het afval met de auto weg te brengen.

Maandagavond zal de SP-fractie vragen stellen over deze kwestie en de wethouder aanzetten actie te ondernemen.

U bent hier