h

Succes SP: Ophalen grof huisvuil en kwijtschelding minima blijven overeind

28 oktober 2016

Succes SP: Ophalen grof huisvuil en kwijtschelding minima blijven overeind

Foto: SP

Maandag heeft de gemeenteraad een nieuw afvalbeleid vastgesteld. Heikel punt vormt het invoeren van prijsprikkels (diftar) waar de SP eerder al een petitie tegen startte. Enkele belangrijke SP moties werden aangenomen. Ondanks enkele wijzigingen stemde de SP tegen het plan.

Grof huishoudelijk afval blijft gratis opgehaald.
Inwoners kunnen nu de Rova bellen om grof huishoudelijk afval, zoals kapotte meubels, gratis aan huis te laten ophalen. De SP maakt zich al lange tijd sterk om dit ook in de toekomst zo te houden. Deze keer kreeg onze motie wel voldoende steun, waardoor deze belangrijke dienstverlening in stand blijft.  

Geen afbreuk aan armoedebeleid.
In veel gemeenten waar diftar wordt ingevoerd gaan minima er op achteruit. Een motie van de SP om de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing ook onder diftar voor minima in stand te houden werd aangenomen. Deze kreeg steun van Fractie Cetin, CU, PvdA en Swollwacht.

Diftar uitgesteld.
Het plan van de gemeente was reden voor een groot aantal moties en amendementen grotendeels ingediend of ondersteund door de SP. In het debat heeft de SP gewezen op grote groepen die onder diftar benadeelt worden. Ouders met kinderen in de luiers, mensen met medisch afval en de ruim 1/3 van alle Zwollenaren die nu afval slecht kunnen scheiden.

Een definitief besluit over het invoeren van diftar is uitgesteld tot 2018 door een amendement van VVD, CU SP en CDA. Eerst moet er een evaluatie komen van de inspanningen te zorgen dat iedere inwoners al zijn afval kan scheiden. Wel wordt het mogelijk pilots te houden in wijken waar nu al volledige scheiding mogelijks is. Het tarief kan daarbij nooit hoger uitvallen dan nu het geval is.

De SP vreest een scenario waar huishoudens met grote grondgebonden woningen hun afvalstoffenheffing laag kunnen houden door goed te scheiden terwijl bewoners van hoogbouw het volle pond blijven betalen. De SP diende daarom een amendement in om te verzekeren dat er pas sprake kan zijn van diftar wanneer iedere inwoner afval goed kan scheiden. Ook moeten er eerst oplossingen gevonden worden voor luiers etc. Alleen de SP stemde hiervoor.

Ook heeft de SP gewezen op de nadelen van “servicepakketten”, verschillen in tarief en dienstverlening. Deze zijn niet efficiënt vergeleken met de huidige situatie en benadelen lagere inkomens. Onze oproep voor 1 gemeentelijk servicepakket voor iedereen kreeg helaas geen steun.

U bent hier