h

SP bezorgd over toekomst Driezorg

3 november 2016

SP bezorgd over toekomst Driezorg

De SP-fractie heeft opnieuw vragen gesteld over de situatie bij zorgorganisatie Driezorg. Dit naar aanleiding van het bericht dat twee leden van de raad van toezicht hun functie per direct hebben neergelegd.

Sinds Driezorg vorig jaar onder verscherpt toezicht van de inspectie voor de gezondheidszorg kwam te staan, is er grote onrust onder het personeel en de zorgvragers van de instelling. De SP stelde hier in september 2015 al vragen over. Vervolgens kwam het bestuur met een herstelplan, en werd dit jaar bekend dat Driezorg niet langer onder verscherpt toezicht stond. Nu volgt er echter een nieuwe klap, twee leden van de raad van toezicht, Ellen Kruize en Ivo Konings, leggen hun functie neer. Dit zorgt voor nieuwe spanningen onder de werknemers, die weten dat er een herstelplan aankomt, maar niet wanneer.

Sandra Drost, gemeenteraadslid namens de SP, maakt zich zorgen: 'Het duurt te lang tot er een plan komt en medewerkers weten waar zij aan toe zijn. Het vertrek van de twee bestuurders brengt nog meer spanningen. Dat de FNV zich hier ook zorgen over maakt, lijkt mij veelzeggend. ’ Drost stelt daarom vragen aan het college en wil dat de wethouder actie onderneemt om zo snel mogelijk zekerheid te creëren voor het personeel en de mensen die zorg via Driezorg ontvangen.

U bent hier