h

Laat zwerfjongeren niet in de kou staan

9 december 2016

Laat zwerfjongeren niet in de kou staan

De SP in Zwolle is bezorgd over de situatie dat er te weinig opvangplekken voor zwerfjongeren in de stad lijken te zijn. De partij wijst op de kwetsbare situatie van deze groep en dringt bij het college aan op maatregelen.

Er wordt in Nederland door verschillende hulporganisaties aan de bel getrokken over het stijgend aantal zwerfjongeren in grote steden, waaronder Zwolle. Er zijn in Zwolle wel opvangmogelijkheden voor jongeren, zoals bijvoorbeeld Limor en het Leger des Heils, maar volgens deze organisaties is er onvoldoende plek om alle dakloze jongeren op te vangen. Dan is er ook nog de Herberg, maar dit vindt de SP geen geschikte plek voor jongeren om onderdak te krijgen. Sandra Drost, gemeenteraadslid namens de SP: ‘Voor jongeren moet voldoende opvang en begeleiding zijn. Zij moeten niet tussen volwassenen en hun volwassen problematiek gezet worden. Jongeren zijn kwetsbaar en beïnvloedbaar en hebben daarom extra veiligheid en bescherming nodig.’

Verder vindt de SP het van belang dat bij jongeren ingezet wordt op de toekomst en niet alleen maar onderdak geboden wordt. ‘Jongeren hebben, mits ze de juiste begeleiding krijgen, kans om hun leven weer op de rails te krijgen. Het is daarom belangrijk dat we ze letterlijk en figuurlijk, niet in de kou laten staan.’

De SP hoopt dat het college het hiermee eens is, en stelt daarom schriftelijke vragen aan de wethouder.

U bent hier