h

Zorgen over passend onderwijs in Zwolle

8 december 2016

Zorgen over passend onderwijs in Zwolle

De Zwolse SP maakt zich zorgen over de invoering van het passend onderwijs in Zwolle. Aanleiding hiervoor is een advies van de Onderwijsraad en de reactie van de Zwolse scholen hierop. De SP is bang dat doordat scholen in Zwolle allemaal alle vormen van ondersteuning willen aanbieden, de kwaliteit van de ondersteuning achteruit gaat. In schriftelijke vragen vraagt de SP het college om regie.

Volgens de Onderwijsraad hebben in sommige regio’s scholen de neiging om niet over te gaan tot het maken van specifieke ondersteuningsprofielen te maken, waarbij scholen zich richten op bepaalde leerlingenproblematiek. Scholen kunnen zich specialiseren door hun leerkrachten specifieke opleidingen te geven of bijvoorbeeld bepaalde aanpassingen in lokalen te doen. In Zwolle is er echter weinig specialisatie en wordt dit overgelaten aan scholen.

De SP vindt dit geen wenselijke situatie. Voor kinderen met speciale behoeftes is er immers specialistische ondersteuning nodig. Als alle scholen alles willen doen, lopen ze het risico dat moeilijkere gevallen buiten de boot vallen. De intentie van passend onderwijs was dat de samenwerkingsverbanden van scholen zouden zorgen voor voldoende variatie in ondersteuningsspecialisatie. Deze blijken dit in de regio Zwolle echter allemaal aan de scholen over te laten.

SP-fractievoorzitter Frank Futselaar: ‘vanaf het begin hebben de Zwolse onderwijsorganisaties gezegd dat “alles wel goed zou komen” met passend onderwijs. De SP maakt zich ernstige zorgen of dat wel het geval is. De regio Zwolle moet genoeg specialisme in huis houden om alle vormen van ondersteuning van kinderen met bijvoorbeeld een beperking te kunnen bieden. Zeker nu, helaas, de Ambelt als eigen school wordt opgeheven. Wij maken ons zorgen om de toekomst van het onderwijs in Zwolle.’

De SP wil dat desnoods het stadsbestuur van Zwolle ingrijpt om te zorgen dat er voldoende variatie en specialisatie in ondersteuning in het Zwolse onderwijs gegarandeerd blijft.

U bent hier