h

SP en GroenLinks: werk maken van beschut werk

26 januari 2017

SP en GroenLinks: werk maken van beschut werk

De fracties van SP en GroenLinks in de Zwolse gemeenteraad hebben vragen gesteld over het feit dat het Zwolle maar niet lukt beschutte werkplekken te realiseren. Dit is extra pijnlijk nu het Rijk heeft laten weten van Zwolle te verwachten nog dit jaar 26 plekken te realiseren, beduidend meer dan de 10-15 plekken die de gemeente zelf wilde –en die ook al onhaalbaar blijken.

Wat GroenLinks en SP betreft zal het college aan de bak moeten om snel extra plekken te creëren. Gezien het slechte resultaat tot nu toe vragen de fracties om extra maatregelen en eventueel een geheel andere aanpak. Specifiek wijzen de fracties op de mogelijkheid om via Wezo nieuwe werkplekken te maken met andere middelen dan de oude WSW-middelen.

U bent hier