h

De Ouderen Alarmlijn was in Zwolle!

23 februari 2017

De Ouderen Alarmlijn was in Zwolle!

Afgelopen maandag ging de SP, vooropgegaan door Lilian Marijnissen, de confrontatie aan met Driezorg. Na tal van misstanden kwam Driezorg twee jaar geleden onder verscherpt toezicht van de inspectie te staan. Sindsdien kwam er een herstelplan om problemen weg te nemen en volgden ontslagen om de financiën op orde te krijgen. Vorig jaar vertrokken echter twee leden van de raad van toezicht uit onvrede over dit herstelplan.

Inmiddels zijn ontslagen personeelsleden aangenomen bij een ander bedrijf dat hen detacheert bij Driezorg, wat ertoe heeft geleid dat zij nu exact hetzelfde werk doen, voor minder geld. Hoewel Driezorg net onder het verscherpt toezicht uit is en de financiële situatie weer op orde is, gaan de bezuinigingen door en neemt de werkdruk voor het overgebleven personeel hand over hand toe.

Als klap op de vuurpijl vertrok de directeur die Driezorg leidde tijdens al deze misstanden, in 2016 met een vertrekbonus van ruim 4 ton! Deze vertrekbonus was de allerhoogste van dat jaar en zó belachelijk hoog dat er in de Tweede Kamer vragen over werden gesteld.

Destijds stelde de SP-fractie hierover al vragen in de gemeenteraad en afgelopen maandag was het moment om de nieuwe directeur hierover aan de tand te voelen. Lilian Marijnissen, vergezeld door Zwolse SP'ers, bood de nieuwe directrice een oorkonde voor "grootste zorggeldverspiller" aan en stelde haar een aantal kritische vragen.

Dat dit nodig is, is een schande! Er is in ons land genoeg geld voor goede zorg voor iedereen die zorg nodig heeft, maar het geld wordt verkeerd besteed. Deze misstanden moeten te vuur en te zwaard bestreden worden, en ze geven duidelijk aan hoe belangrijk het is dat er één Nationaal ZorgFonds komt zonder eigen risico. Doe mee via de ouderen alarmlijn en steun ons op de site van het nationaalzorgfonds.

U bent hier