h

SP wil actie gemeente tegen te hoge kamerhuren

10 mei 2017

SP wil actie gemeente tegen te hoge kamerhuren

De SP-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college naar aanleiding van het rapport ‘Check je Kamer’ van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Hieruit blijkt dat een groot deel van Zwolse studenten te veel betalen voor hun kamer en dat het probleem sinds vorig jaar is toegenomen. De SP wil dat de gemeente de problemen actief aanpakt en inzet op betere voorlichting.

Hoge kamerhuren zijn al jaren een probleem. Uit het onderzoek van de LSVb blijkt dat veel Zwolse studenten meer betalen dan volgens het puntenstelsel zou moeten. Vorig jaar stelde de SP dit probleem al aan de kaak en stelde voor een huurteam in te stellen om dit aan te pakken.

Fractievoorzitter Brammert Geerling: ”De cijfers laten zien dat de passieve houding van het college de problemen heeft verergerd. Studenten hebben recht op een betaalbare kamer. Daarom stellen wij voor bestaande initiatieven rond huren als het Juridisch Loket en de SOOZ studentenbalie te verbinden in een gemeentelijk huursteunpunt. Dit moet actief studenten benaderen om huren te controleren. Ook moet er meer worden ingezet op voorlichting, bijvoorbeeld door samen met het SOOZ een boekje met huurrecht en belangrijke contactgegevens te verspreiden tijdens de Bruisweken. In Groningen zijn hier goede ervaringen mee opgedaan.”

U bent hier