h

Hart voor het vak

27 juni 2017

Hart voor het vak

Foto: SP

Vandaag voeren leerkrachten in het basisonderwijs in heel Nederland actie voor eerlijk loon en lagere werkdruk. De SP steunt de acties en ging met taart langs bij enkele Zwolse scholen om steun te betuigen en om met leraren in gesprek te gaan over de werkomstandigheden in het basisonderwijs.

Uit de gesprekken bleek meteen de enorme betrokkenheid die leraren hebben bij hun school en vooral bij hun leerlingen. Overwerken, schoonmaken, niets is ze te gek om kinderen goed onderwijs te geven. Als een juf of meester ziek is worden kinderen niet naar huis gestuurd, maar vangen de andere leraren dat linksom of rechtsom op. Echt mensen met hart voor het vak.

Vandaag werd alleen het eerste lesuur actie gevoerd. De SP kon helaas niet alle Zwolse scholen bezoeken. Ook de juffen en meesters op alle andere Zwolse scholen wensen wij sterkte met hun acties. De SP staat achter jullie!

U bent hier