h

Nieuwe regeling tegen armoede dankzij SP

8 oktober 2017

Nieuwe regeling tegen armoede dankzij SP

Afgelopen maandag heeft de gemeenteraad in Zwolle, op initiatief van de SP, een nieuwe regeling in het leven geroepen om de gevolgen van armoede bij volwassenen terug te dringen.

De officiële benaming is de ‘verordening participatie voor volwassenen’. Volwassenen uit huishoudens met een inkomen lager dan de Zwolse armoedegrens kunnen een beroep doen op een declaratiefonds.
Dit zijn mensen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum (of 130% bij chronisch zieken). Zij kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van:

A. aanschaf van een museumjaarkaart;
B. lidmaatschap van de bibliotheek (De Stadkamer);
C. entree of lidmaatschap van een sportgelegenheid;
D. vervoer.
 
Dit stelt ook mensen met een laag inkomen in staat om mee te doen aan sport en cultuur. De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt €60,00 per maatschappelijke of culturele activiteit en een volwassene kan voor maximaal twee activiteiten een tegemoetkoming krijgen.
Deze regeling is niet zonder slag of stoot aangenomen.
De SP heeft, samen met Groen Links en Swollwacht, hiervoor twee keer een motie ingediend en op andere wijze aandacht gevraagd voor dit
probleem.
De regeling is in overleg met de mensen om wie het gaat tot stand gekomen, vervolgens verder uitgewerkt door de gemeente, waarna de gemeenteraad akkoord ging. Alleen de VVD stemde tegen. De regeling gaat in op 1 oktober 2017 en zal op diverse wijzen bij de mensen onder de aandacht worden gebracht.

U bent hier