h

SP: Zwolle moet bewoners ‘s-Heerenbroek betrekken bij tijdelijke woningbouw

29 oktober 2017

SP: Zwolle moet bewoners ‘s-Heerenbroek betrekken bij tijdelijke woningbouw

De Zwolse SP-fractie vraagt maandagavond aandacht voor de semipermanente woningbouw die Zwolle aan de Scholtensteeg wil realiseren. Bewoners en de dorpsraad van ‘s-Heerenbroek voelen zich overvallen door de plannen en worden op dit moment niet betrokken door de gemeente Zwolle. De SP stelt maandag mondelinge vragen en dient een motie in om bewoners invloed te geven op de realisatie van woningbouw op deze locatie.

De locatie Scholtensteeg is onderdeel van een grote opgave tijdelijke woningbouw te realiseren om de enorme druk op de sociale huurmarkt te verlichten. Op deze locatie zijn naast sociale huurwoningen ook woningen voor middeninkomens gepland.

Fractievoorzitter Brammert Geerling: ”De gemeente Zwolle laat hier duidelijk steken vallen. Dat begon al met de communicatie waardoor het beeld ontstond dat hier 100 woningen speciaal voor statushouders worden neergezet. Dat klopt niet en daar zouden wij ook nooit mee akkoord gaan. Nu blijkt dat bewoners van ‘s-Heerenbroek niet geïnformeerd zijn of betrokken worden bij dit project. Er zijn grote zorgen over de openheid van het gebied tussen ‘s-Heerenbroek en Stadshagen en de druk op voorzieningen in het dorp. De SP vindt dat Zwolle zich een goede buur moet tonen en het dorp nu al invloed moet geven op de ruimtelijke invulling van het gebied. Ook over de overige zorgen kun je nu al afspraken maken. Dat zorgt voor draagvlak en voorkomt dat bewoners zich straks voor een voldongen feit gesteld zien.

De SP is voorstander van woningen op deze locatie, die hebben we gewoon hard nodig. Wethouder Veldhoen (ChristenUnie Kampen) denkt blijkbaar dat als hij van alles roept die woningen er niet komen. Als hij ‘klompen en spandoeken’ in een raadszaal wil zien kunnen we dat voor hem regelen, maar de SP gaat liever voor goed overleg. Een goede burenrelatie komt immers van twee kanten.”

U bent hier