h

STOP DE LAAGVLIEGERS

7 november 2017

STOP DE LAAGVLIEGERS

Foto: SP

In 2008 is besloten dat Schiphol mag uitbreiden naar Lelystad

Airport. Maar omdat ons luchtruim al overvol is krijgen we te maken met
nieuwe laagvliegroutes over Gelderland, Overijssel en Friesland. Vanaf
2019 betekent dat een enorme toename van lawaai, uitlaatgassen en
(ultra) fijnstof boven onze hoofden en de natuur. Dat laten we niet over
ons heen komen! De SP is tegen de uitbreiding van Lelystad Airport en
steunt het verzet hiertegen.

LAAT JE TEGENGELUID HOREN!
KOM OP 11 NOVEMBER NAAR DE ACTIEDAG, OM 10:00 BIJ LELYSTAD AIRPORT (PELIKAANWEG 50, LELYSTAD).

De feiten op een rij: (klik op de links voor meer informatie)

Verschillende actiegroepen zijn afgelopen tijd in
verzet gekomen tegen de plannen rond Lelystad Airport. Op hun websites
is nog veel meer te vinden over de vliegroutes, de gevolgen op de grond
en wat jij kan doen daartegen.

Bijlage: 

U bent hier