h

SP wil opheldering Openbaar Onderwijs Zwolle over berichtgeving sluiting scholen

19 januari 2018

SP wil opheldering Openbaar Onderwijs Zwolle over berichtgeving sluiting scholen

Foto: SP

De Zwolse SP heeft met verbazing kennis genomen van de berichtgeving rondom de sluiting van openbare basisscholen de Ridderspoor en het Veldboeket. Uit een beslisnota van het college van B&W blijkt opnieuw dat stichting Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ) flink heeft geblunderd. Nadat afgelopen oktober bekend werd dat de beide basisscholen moeten sluiten is nu bekend geworden dat OOZ te laat is geweest met het doorgeven van de sluiting. Gevolg is dat de beide scholen een jaar langer open moeten blijven.

SP raadslid Koen van Baal: “Dit is natuurlijk van de gekke. Dat de ouders van beide scholen pas in oktober te horen kregen dat de scholen dicht moesten, terwijl de ouders van de vrije school, die het gebouw delen, dit al voor de zomer wisten was al een blunder. En nu blijkt dat de beide schoolbesturen en de ouders uit de pers moeten horen dat de scholen een jaar langer open blijven.”

Vooral dat laatste zit de SP dwars. “Het is ongelooflijk dat ouders niet van te voren op de hoogte zijn gesteld en dat ze dit uit de pers moeten vernemen. OOZ is al lang op de hoogte van het feit dat de gemeente niet voor 1 februari een besluit kan nemen. Dat staat helder in de wet en OOZ heeft hier bewust onduidelijkheid over gecreëerd zoals ook blijkt uit de brieven die zijn gestuurd aan ouders.” Aldus van Baal.

De SP wil een informatieronde houden met OOZ en de OR van beide scholen. De SP wil hier opheldering krijgen van OOZ over de gang van zaken rond de voorgenomen sluiting van beide scholen en inzicht krijgen in inspanningen die zijn gedaan om de leerlingaantallen omhoog te krijgen. Na deze informatieronde zal er als het aan de SP ligt ook een stevig debat gevoerd moeten worden. Want, zo zegt van Baal: “Wat ons betreft is de strijd nog niet gestreden, wij blijven knokken om deze scholen open te houden en ervoor te zorgen dat er openbaar onderwijs in deze wijken beschikbaar blijft.”

Maandagavond zal er over het voorstel worden gestemd.

U bent hier