h

SP, PvdA en GroenLinks maken samen 10 puntenplan Zwolle Schuldvrij!

6 maart 2018

SP, PvdA en GroenLinks maken samen 10 puntenplan Zwolle Schuldvrij!

De Zwolse afdelingen van de SP, PvdA en GroenLinks omarmen het landelijk manifest Schuldvrij. Dit manifest doet landelijke aanbevelingen om schulden aan te pakken. 

De drie Zwolse partijen gaan verder en hebben daarom samen een tienpuntenplan opgesteld om ook in onze stad de schuldenproblematiek aan te pakken. Gemeenteraadslid Bert Sluijer: "De afgelopen raadsperiode hebben wij samen met GroenLinks en Swollwacht meerdere voorstellen gedaan voor een betere schuldhulpverlening. Met deze linkse samenwerking tussen GroenLinks, PvdA en SP doen we daar nog een schepje bovenop. Op die manier kunnen wij onze inwoners beter helpen bij schulden.Te beginnen met het opstellen van een jaarlijkse schuldenmonitor, een betere toegang tot schuldhulp en snellere hulpverlening. En we moeten stoppen met inschakelen van organisaties die slechts uit zijn op schuldenaren als verdienmodel."

Zie in de bijlage het volledige tienpuntenplan van het manifest Zwolle Schuldvrij. 

U bent hier