h

SP Zwolle: Ook mensen met schulden een goede zorgpolis

16 november 2018

SP Zwolle: Ook mensen met schulden een goede zorgpolis

Foto: SP

De Zwolse SP springt in de bres voor mensen met langdurige betalingsachterstanden. Zij kunnen niet overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Deze groep inwoners met een collectieve zorgpolis van de gemeente Zwolle blijft daardoor vastzitten aan Zilveren Kruis, terwijl zij alle voordelen van de huidige collectieve polis verliezen.

De SP fractie heeft hierover spoedvragen gesteld aan het college van B&W. Gemeenteraadslid Bert Sluijer: “We zitten dit jaar in Zwolle met een unieke situatie. Zilveren Kruis heeft het contract voor de collectieve zorgverzekering voor Zwolse minima opgezegd. De gemeente heeft via Salland Zorgverzekeringen wel een nieuw collectief contract gesloten. Maar mensen die langer dan zes maanden premieachterstand hebben, kunnen niet overstappen. Zij blijven dus vastzitten aan hun oude polis, maar verliezen per 1 januari 2019 alle voordelen, zoals bijvoorbeeld het eigen risico van 
€ 385,00 dat bij die polis volledig afgedekt was.”

De gemeente heeft in een voorlichtingsbrief aan inwoners met de collectieve zorgpolis laten weten dat er wel overgestapt kan worden als de betalingsachterstand niet groter is dan zes maanden èn daarvoor een betalingsregeling is getroffen. De SP vraagt nu aandacht voor de groep die hier niet aan kan voldoen. Bert Sluijer: “Degenen die het al moeilijk hebben door langdurige schulden, worden ook nog eens geconfronteerd met een hogere premie en/of slechtere voorwaarden. Terwijl juist zij zich geen financiële tegenvallers kunnen veroorloven.”

De SP vindt dat Zilveren Kruis en Salland Zorgverzekeringen samen tot een oplossing moeten komen. En als zij dat niet doen, heeft de SP de wethouder verzocht in te grijpen. De Sp heeft al oplossingsrichtingen aangedragen: Via het maatwerkbudget van het Sociaal Wijkteam, een tijdelijke verruiming van het perspectieffonds schuldhulpverlening of de bijzondere bijstand.

Foto: SP

U bent hier