h

Bewoners van Havezate dupe van WMO vervoerder

14 februari 2019

Bewoners van Havezate dupe van WMO vervoerder

Foto: SP

Bij een woonzorgcentrum is de WMO vervoerder verplicht tot aan de centrale (hoofd)ingang te rijden. Maar de WMO vervoerder heeft op eigen houtje besloten dit bij Woonzorgcentrum De Havezate niet meer te doen.

Als reden wordt een paaltje opgegeven en dat daardoor meerdere keren schade is ontstaan. Terwijl andere beroepschauffeurs wel tot aan de deur rijden.
Bewoners moeten nu (te) ver lopen of missen zelfs de vervoerder. Al in december hadden de bewoners een brief geschreven aan Driezorg, de gemeente en het taxibedrijf. 

Maar in de tweede helft van januari bleek dit simpele probleem nog niet opgelost. En dus werd de SP gebeld.
De SP heeft direct vragen gesteld aan de wethouder over deze eigenzinnige actie van de WMO vervoerder.
Wethouder Sloots ging niet in op het aanbod van de SP om samen het paaltje er uit te trekken (probleem opgelost), maar heeft toegezegd actie te ondernemen en de vervoerder weer op het rechte pad te zetten.   

Bijlage: mondelinge vragen 

U bent hier