h

Hun bezuinigingen, uw zorg!

24 februari 2019

Hun bezuinigingen, uw zorg!

Foto: SP Zwolle / Advertentie van de SP Zwolle over bezuinigingsplannen van het college.

De SP is een publiekscampagne begonnen om Zwollenaren te wijzen op de aangekondigde miljoenenbezuinigingen op de zorg. Misschien heeft u onze advertentie al voorbij zien komen en heeft u hier vragen over. De belangrijkste punten hebben wij voor u op een rijtje gezet. Klik op Lees verder om hierover te lezen.

Hoe zit dat met die bezuinigingen?

2020 lijkt misschien nog ver weg. Toch hebben de nu gepresenteerde plannen de komende jaren grote inpact op de zorgverlening in Zwolle. De coalitiepartijen willen miljoenen bezuinigen op zorg en het brede sociale domein. Het gaat om zorg vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), jeugdzorg en participatie, waar ook het armoedebeleid onder valt.

Een half miljoen in 2020, oplopend tot 2 miljoen in 2023. De plannen komen in het kort op het volgende neer:

  1. Budgetten samenvoegen.
  2. Een forse korting toepassen op deze budgetten.
  3. Verschuiven van zorg door professionele zorgverleners naar mantelzorgers, vrijwilligersorganisaties en persoonlijke netwerken.

De volledige plannen kunt u hier lezen.

Wat betekent dat voor mijn zorg?

Dat is nu nog moeilijk te zeggen. Wel zal uw keuzevrijheid worden beperkt. Dat betekent dat u straks misschien niet meer uw eigen vertrouwde aanbieder mag kiezen. Ook is de kans groot dat u minder zorg krijgt, zoals bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning. U zult dan van de gemeente nog meer beroep moeten gaan doen op vrienden en familie.

Waarom richten jullie je specifiek op GroenLinks en Swollwacht?

De ChristenUnie en de VVD zitten toch ook in het college? GroenLinks en Swollwacht hebben samen de meerderheid van de raadszetels in de
coalitie.

Maar belangrijker is dat deze partijen zich altijd hebben gepresenteerd als sociale partijen, die verkondigden dat de zorgvraag van mensen belangrijker is dan budgetten. In een spoeddebat vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen werd dit nog bevestigt met een gezamenlijke motie van SP, GroenLinks, Swollwacht en CDA.

Nu staat juist het geld centraal en worden er miljoenen bezuinigd. Dat is het omgekeerde van wat deze partijen jaren lang hebben geroepen en hebben beloofd bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Kan de zorg dan niet goedkoper?

Ja dat kan. Door te investeren in preventie. Door zorgvragen te voorkomen of in een vroeg stadium lichtere zorg te verlenen, kunnen zwaardere zorg en hogere kosten later worden voorkomen.

De coalitie wil ook inzetten op preventie, maar wil hier niet in investeren. De coalitie koppelt dit juist aan een forse bezuiniging op het zorgbudget. Bij preventie gaan de kosten altijd voor de baten uit. Om kosten te besparen, zal er dus eerst geinvesteerd moeten worden.

Wat zijn de alternatieven van de SP?

De SP heeft in november 2018 een tegenbegroting gepresenteerd, waarmee wij hebben laten zien dat in plaats van het huidige tekort, het mogelijk is structureel geld over te houden. 

De gemeente huurt allerlei procesbegeleiders, managers etc. extern in. Zwolle besteed 18 procent van de totale loonsom aan externe inhuur. Door dit met slechts 4 procent procent te verlagen houdt de gemeente elk jaar 3,2 miljoen euro over. Vast werk is meestal goedkoper, dan alles los inhuren. Door meer mensen in vaste dienst te nemen kan er al (fors) worden bespaard.

Ook vindt de SP dat de gemeente kritischer moet zijn of al die inhuur überhaubt wel nodig is. Ter illustratie: zelfs bezuinigen doet de gemeente niet met eigen personeel! Voor de voorgestelde bezuinigingen moet 373.200 euro worden uitgeven aan een projectleider, communicatiemensen etc. die dit moeten gaan doorvoeren.

De gemeente geeft ook erg veel geld uit aan ambtelijke “ontwikkelvisies” die vaak achteraf nog duurder blijken uit te vallen. Daar kan prima op worden bespaard. 

De belangrijkste reden van de tekorten in de zorg, is nog steeds de bezuinigingen van het kabinet Rutte II. De gemeenten werden verantwoordelijk gemaakt voor jeugdzorg, WMO en participatie, maar kregen veel minder budget om dit te doen. Feitelijk is dit hetzelfde als wat de Zwolse coalitie nu doet. Ook het huidige kabinet geeft gemeenten te weinig geld om goede zorg dicht bij mensen te organiseren.

Er loopt op dit moment een landelijke lobby van gemeenten en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Die moet worden opgevoerd. Samen met de inzet op preventie, is dat de manier om de zorgkosten op de lange termijn betaalbaar te houden.

Wat kan ik doen?

Laat GroenLinks en Swollwacht weten dat u goede zorg belangrijk vindt en dat zij hun beloften moeten houden. Zeker als u op een van deze twee partijen heeft gestemd, is het belangrijk dat u uw volksvertegenwoordigers laat weten wat u hier van vindt. Stuur een brief, mail, bel of stuur een bericht op sociale media. Wanneer spreekt de gemeenteraad over deze plannen?
Dinsdag 5 maart is er om 19:30 een informatieronde op het stadhuis. Binnenkort volgt nog een debat voordat over de plannen wordt gestemd. Deze data zijn nu nog niet bekend. 

U bent hier